Lumiammatit: helihiihdon turvallisuusasiantuntija

Kanada on heli- ja kissahiihdon kotimaa. Siellä kaupallista helihiihtotoimintaa on järjestetty 60-luvun puolivälistä alkaen. Nykyään maailman kaikesta heli- ja kissahiihdosta 95 prosenttia järjestetään Brittiläisessä Kolumbiassa.

Ala on kehittynyt merkittäväksi matkailumuodoksi, jonka menestykselle turvallisuus on elinehto. Laskimme päivän Canadian Mountain Holidaysin Monashee Lodgella heli- ja kissahiihdon turvallisuusarviointeja tekevän Scott Flavellen kanssa.

Flavelle on vuoristo-opas, joka on opastanut 33 vuotta, tehnyt turvallisuusarviointeja 25 vuoden ajan ja vieraillut lähes jokaisessa maan 45:stä heli- tai kissahiihtokohteesta.

Turvallisuuskonsultti Flavellen toimeksiantaja on Helicat Canada -niminen järjestö, johon kuuluvat maan kaikki heli- ja kissahiihtotoimijat. Helicat Canadan tehtävä on kehittää alaa ja lisätä sen turvallisuutta omatoimisesti.
 

Miksi arviointeja tehdään?

Turvallisuusarvioinneilla parannetaan palveluiden laatua ja turvallisuutta ja taataan, että kaikissa toimitaan huipputasolla, yhdessä sovittujen sääntöjen mukaan.

Haluamme varmistaa, että vakiintuneet, huipputason toimijat, kuten CMH, säilyttävät korkean tasonsa ja että uudemmat toimijat pääsevät tuolle huipputasolle. Annamme uusille palautetta ja neuvoja, miten toiminnan tasoa voidaan nostaa.

Valvovatko myös viranomaiset heli- ja kissahiihtoa?

Viranomaiset eivät valvo heli- ja kissahiihtotoimijoiden turvallisuutta kokonaisuutena. He keskittyvät enemmän yksittäisiin asioihin, kuten maankäyttöön liittyviin lupiin, työturvallisuuteen ja ilmailusäännöksiin.

Itse toiminnan turvallisuus, lumiturvallisuus mukaan lukien, ei kuulu viranomaisten valvonnan piiriin. Tässä asiassa alalla on itsesäätely.

Minkälaisiin asioihin kiinnität huomiota arvioidessasi yritysten toimintaa?

Minä tarkkailen, että yrityksissä noudatetaan sovittuja toimintatapoja ja että päätöksiä tehdessä oppailla on käytössään tarvittava tieto.

Ilmeisiä tarkkailtavia asioita ovat esimerkiksi kartat, nimetyt laskut, valokuvat laskuista, lumiturvallisuus- ja pelastusvarusteet. On myös tärkeää, että yrityksellä on pelastussuunnitelma ja että oppaat pitävät palavereja, jotka nauhoitetaan.

Monimutkaisempia asioita ovat esimerkiksi se, miten arvioidaan vyöryvaaraa ja päätetään, missä milloinkin lasketaan.

Minkälaisia työkaluja oppailla on päätöksenteon tukena?

Canadian Avalanche Centren INFOEX-tietokanta antaa oppaille paljon tietoa. Lumiturvallisuushavaintojaan sinne syöttää Helicat Canadan jäsenten ohella mm. Brittiläisen Kolumbian 30 hiihtokeskusta, yliopistotutkijat, kansallispuistot ja kaivos- sekä metsäteollisuus. Yhdeltä päivältä havaintoja voi olla jopa sata.

Kun oppaat kokoontuvat aamulla, he vertaavat itse näkemäänsä ja kokemaansa muiden lisäämiin tietoihin. Jos kaikki havainnoi samansuuntaisia asioita, lisää se oppaiden itseluottamusta heidän omiin havaintoihinsa. Jos lähistöllä oleva toimija kuitenkin raportoi erilaisia havaintoja, kuten vaikkapa suurempia lumivyöryjä, osaa opas ottaa toisten havainnot huomioon myös omassa toiminnassaan.

Miten annat arvioinneistasi palautetta?

Arvioinneissa käytetään tarkistuslistaa, jonka kaikki asiat arvioidaan. Jos arvosanat ovat hyviä, keskityn suulliseen keskusteluun oppaiden kanssa. Voimme puhua vaikkapa siitä, miten jonkin asian voisi tehdä hieman toisin tai voin kertoa muualla näkemistäni havainnoista, joista oppaille voisi olla hyötyä.

Jos kaikki ei ole aivan kunnossa, toimijat saavat tarkemman, kirjallisen palautteen.

 

Minkälaisia havaintoja teit tänään?

Tänään oli varsin tavanomainen helihiihtopäivä. Ryhmässä oli hyvin eri tasoisia laskijoita, joten porukka levisi aikalailla vuoren rinteelle, mutta se ei aiheuttanut ongelmia, koska ryhmän häntäpäässä laski toinen opas.

Johtava opas oli erityisesti kiinnostunut lumiturvallisuudesta – ja tulee olemaan huomennakin, sillä ulkona sataa edelleen lunta.

Mitä asiakas voi itse tehdä lisätäkseen turvallisuutta?

Kuuntele oppaan ohjeita, seuraa opasta ja ennen kaikkea laske kaverin kanssa. Jos sinulle yksilönä tapahtuu jotain, on erittäin tärkeää, että sinun laskukaverisi on lähistöllä. Laskukaverista on apua on kyseessä sitten puukaivo, pieni lumivyöry tai suksen katoaminen.

Ilman laskukaveriasi olet omillasi, eikä ongelmaasi tai onnettomuuttasi välttämättä huomata heti ja avun saaminen saattaa viivästyä.

Suosittelenkin siis vahvasti, että takamaastossa lasketaan aina kaverin kanssa. Sama pätee myös muuhun toimintaan erämaassa.

Miten alan turvallisuus on vuosien saatossa muuttunut?

Oppaista tulee parempia ja parempia arvioimaan lumiturvallisuutta, koska tietoa on enemmän saatavilla ja oppaiden kokemus karttuu. Jotkin turvallisuusvarusteet, kuten piipparit, ovat entistä helpompia käyttää ja myös toimintatavoissa, kuten vaikkapa kaivamis- ja sondaustavoissa on tapahtunut edistystä.

Riskejä ei oteta enempää eikä vähempää. Oppaillakin on halu tarjota parasta mahdollista hiihtoa vallitsevissa olosuhteissa. On osa ihmisluontoa, että mahdollisen rajaa halutaan työntää pidemmälle ja pidemmälle – sitä ylittämättä.

 

Foorumilinkki: 
http://www.relaa.com/keskustelu/index.php?topic=43635.0

Antti Laiho