Relaa.com 2018 kesäkuvakisa

Relaan kesäkuvakisa polkaistaan jälleen kerran käyntiin. Kisa käydään instagramissa ja osallistuminen edellyttää häshtägit #relaacom, #elämäonulkona ja #relaakesäkuvakisa2018, sekä alla olevan pienen printin ymmärtämisen. Pääpalkintona on 100€ lahjakortti varuste.nettiin, sekä mainetta ja kunniaa! Toinen -ja kolmassija saavat Relaa-hupparit.

 

Kuvakilpailun rakenne:

1. Kuvien vastaanotto kilpailuun elokuun 2018 aikana

2. Relaan arvovaltainen tuomaristo karsii top 10 kuvaa

3. Lukijat valitsevat voittajan äänestämällä suosikkejaan syyskuun alussa

 

Vuoden 2017 kesäkuvakisan voiton vei Mika Alanko.

 

Kilpailuun osallistuminen

 

Säännöt ovat hyvin yksinkertaiset. Kuva on otettava ulkona ja sen on liityttävä liikuntaan tai ulkoiluun. Aihe on vapaa, mutta Relaan hengen ilmentymä auttaa karsintaan, muutoin taiteilijalla on täydet vapaudet toteuttaa itseään. Kuva on otettava väitetysti kesän 2018 aikana ja pitää olla julkaistuna ohjeiden mukaisesti viimeistään 31.8.2018 mennessä.

 

Kuvan tekninen toteutus ei ole pääosassa, vaan taiteellinen sisältö. Toisinsanoen kisan voittoon ei vaadita kallista järjestelmäkameraa, vaan sisällöltään hyvin toteutettu kännykamerakuva kelpaa myös. Myös kuvankäsittelylle on taiteilijalla vapaat kädet.

 

Kilpailuun osallistutaan julkaisemalla ulkoiluaiheinen kuva Instagramissa käyttäen hästägejä #relaacom, #elämäonulkona ja #relaakesäkuvakisa2018. Kilpailuun voi osallistua myös lähettämällä kuvan sähköpostilla osoitteeseen info@ulko.fi otsikolla #relaakesäkuvakisa2018. Sama henkilö voi osallistua kilpailuun niin monella kuvalla kuin haluaa. Ainoastaan yksi kuva samalta henkilöltä voi olla 10 parhaan joukossa.

 

Osallistujalla tulee olla täydet oikeudet kuvaan. Kuva ei saa rikkoa Suomen lainsäädäntöä, tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia eikä se saa olla loukkaava, epäsiveellinen tai hyvien tapojen vastainen. Osallistuja sitoutuu puolustamaan järjestäjiä kuvaa koskevilta kolmansien osapuolten vaatimuksilta siten, ettei kilpailuun osallistumisesta eikä siihen liittyvän kuvan käytöstä aiheudu järjestäjille mitään kuluja, velvoitteita tai vahinkoa. Järjestäjillä on oikeus julkaista voittanut kuva Relaa.com sivustolla ilman erillistä korvausta. Lisäksi järjestäjillä on oikeus julkaista kaikki kilpailuun osallistuneet kuvat internet-sivuillaan sekä sosiaalisen median kanavissaan ilman erillistä korvausta kilpailuun liittyvissä yhteyksissä. Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. Kuvien luvaton luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.

 

 

Osallistumiskelpoisuus

 

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien Relaa.comin henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä, sekä niiden yhtiöiden ja organisaatioiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun kanssa. Osallistumisessa ei ole ikärajaa.

 

Palkinnot

 

Kilpailun pääpalkintona on 100€ lahjakortti Varuste.nettiin. Toinen ja kolmas sija saavat Relaa hupparit. Lisäksi pääpalkinnon voittanut kuva julkaistaan Relaa.com facebook-sivun kansikuvana. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän, kilpailun yhteistyökumppanit sekä edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

 

 

Voittajien valinta ja palkintojen lunastus

 

Kilpailun arvovaltainen tuomaristo valitsee 10 parasta kuvaa molemmista aihealueista, jotka Relaa.comin lukijat laittavat lopulliseen paremmuusjärjestykseen. Voitosta ja sen lunastamisesta ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti Instagramin tai sähköpostin välityksellä. Kilpailun pääpalkinnon voittaja julkistetaan järjestäjien internet-sivuilla sekä Relaa.com:n sosiaalisen median kanavissa.

 

Säännöistä

 

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeudet sääntömuutoksiin. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä, jotka vaikuttavat kilpailuun osallistumiseen. Järjestäjällä on oikeus muuttaa, jatkaa tai keskeyttää kilpailu järjestäjän päätöksellä teknisen ongelman tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi. Osallistujilla ei tässä tapauksessa ole oikeutta korvaukseen. Kilpailu ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema eikä sitä järjestetä yhteistyössä sen kanssa.

 

Hyviä kuvia ja onnea kisaan!

Käyttäjän Markku kuva

Markku