Ulkona. Perillä. -kuvakilpailu

Kilpailun järjestäjä 

Partioaitta  Oy, jäljempänä ”Partioitta” sekä Ulko Oy, jäljempänä ”Relaa.com”.  Yhdessä jäljempänä, ”järjestäjät”.

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan julkaisemalla ulkoiluaiheinen kuva Instagramissa käyttäen aihetunnistimia #partioaitta ja #relaacom.  Kilpailuun voi osallistua myös lähettämällä ulkoiluaiheisen kuvan sähköpostilla osoitteeseen info@ulko.fi. Sama henkilö voi osallistua kilpailuun niin monella kuvalla kuin haluaa.

Osallistujalla tulee olla täydet oikeudet kuvaan. Kuva ei saa rikkoa Suomen lainsäädäntöä, tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia eikä se saa olla loukkaava, epäsiveellinen tai hyvien tapojen vastainen. Osallistuja sitoutuu puolustamaan järjestäjiä kuvaa koskevilta kolmansien osapuolten vaatimuksilta siten, ettei kilpailuun osallistumisesta eikä siihen liittyvän kuvan käytöstä aiheudu järjestäjille mitään kuluja, velvoitteita tai vahinkoa.

Järjestäjillä on oikeus julkaista pääpalkinnon voittanut kuva Partioaitan 365-lehdessä sekä Partioaitan uutiskirjeessä ilman erillistä korvausta.  Lisäksi järjestäjillä on oikeus julkaista kaikki kilpailuun osallistuneet kuvat internet-sivuillaan sekä sosiaalisen median kanavissaan ilman erillistä korvausta kilpailuun liittyvissä yhteyksissä. Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. Kuvien luvaton luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien Partioaitan ja Relaa.comin henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä, sekä niiden yhtiöiden ja organisaatioiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun kanssa. Osallistumisessa ei ole ikärajaa.

Osallistumisaika

Kilpailuun voi osallistua 14.1. – 7.2.2016.

Palkinnot

Kilpailun pääpalkintona on 150 euron arvoinen lahjakortti Partioittaan.  Lisäksi pääpalkinnon voittanut kuva julkaistaan Partioaitan 365-lehdessä.

Kilpailun palkintoina on myös 5 kpl SIGG Hot&Cold –termospulloja, 5 kpl SIGG Traveller 1.0L –pulloja  sekä 5 kpl Woolpower 3-Pack Villafrotee –sukkia.

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän, kilpailun yhteistyökumppanit sekä edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Voittajien valinta ja palkintojen lunastus

Kilpailun pääpalkinnon sekä muiden palkintojen voittajat valitsee järjestäjien edustajista koostuva tuomaristo. Voitosta ja sen lunastamisesta ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti Instagramin tai sähköpostin välityksellä. Kilpailun pääpalkinnon voittaja julkistetaan järjestäjien internet-sivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa 9.2.2016.

Säännöistä

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeudet sääntömuutoksiin. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä, jotka vaikuttavat kilpailuun osallistumiseen. Järjestäjällä on oikeus muuttaa, jatkaa tai keskeyttää kilpailu järjestäjän päätöksellä teknisen ongelman tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi. Osallistujilla ei tässä tapauksessa ole oikeutta korvaukseen.

Kilpailu ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema eikä sitä järjestetä yhteistyössä sen kanssa.

Käyttäjän Relaa kuva

Relaa

Elämä ulkona - Relaa netissä