Keko: Vapaalaskijan vakuutukset

Vapaalaskuun liittyy tavallista rinnelaskettelua suurempia riskejä. Yleiset matka- ja  tapaturmavakuutukset eivät kata vapaalaskua hoidettujen rinteiden ulkopuolella. Ne eivät välttämättä kata edes vapaalaskutoimintaa hoidetulla rinnealueella - eli hyppyreiden, halfpipejen ja reilien vetämistä.

Vapaalaskua varten onkin Suomessa hankittava erillinen vakuutus tai ostettava erillinen laajennus tavalliseen matka- tai tapaturmavakuutukseen. Mikään suomalaisen tunnetun vakuutusyhtiön matka- tai tapaturmavakuutus ei sellaisenaan kata vapaalaskua.

Tavalliseen rinnelasketteluun ei sen sijaan yleensä tarvita erillistä vakuutusta. Matka- ja tapaturmavakuutukset sekä yleinen suomalainen Kelan sairausvakuutusjärjestelmä kattavat tyypillisesti tavallisen rinnelaskettelun tapaturmat ja vahingot.

Tässä yhteenvedossa on keskitytty vapaalaskijan omaan terveyteen vaikuttaviin onnettomuuksiin ja niihin liittyviin korvauksiin. Tässä yhteenvedossa ei ole käsitelty harrastusvälineisiin liittyviä korvausasioita tai esim. lakien tai laskettelupaikkojen turvallisuussääntöjen rikkomisesta seuraavia oikeuskuluja.

Vapaalaskijan terveyden osaltakin keskitytään onnettomuuteen joutuneen vapaalaskijan etsintään ja pelastukseen sekä onnettomuudessa sattuneen loukkaantumisen sairaalahoitoon ja jälkihoitoihin. Vapaalaskijan terveydenkään osalta ei siis käsitellä esim. työkyvyttömyysasioita tai kuolemantapauksien korvauksia.

Tämän yhteenvedon tarkoitus on helpottaa vapaalaskijaa saamaan vakuutus, jonka avulla voi turvata oman välittömän terveytensä ja pelastumisensa vapaalaskutapaturmissa kuten kaatumisissa tai lumivyöryissä.

Perusvakuutuksien lajirajoitukset

Yleisesti vapaa-aikaan ja harrastuksiin käytetään matkavakuutuksien matkustajavakuutusta ja henkilövakuutuksien tapaturmavakuutuksia. Nämä eivät kuitenkaan sovellu vapaalaskuun sellaisenaan.

Suomalaisissa matka- ja tapaturmavakuutuksissa vapaalaskua koskee erillinen sopimusehtojen urheiluun liittyvä lajirajoitus. Vakuutussopimuksien urheilua koskeviin rajoituksiin kuuluu erillinen lista lajeista tai lajityypeistä, joissa tapahtuneita vahinkoja vakuutus ei kata. Vapaalasku kuuluu aina jotenkin muotoiltuna näihin korvausten ulkopuolisiin lajeihin.

Nämä lajirajoitukset ovat nykyään mukana kaikissa tavallisissa matka- ja tapaturmavakuutuksissa ja niitä vastaavissa erilaisissa vastaavissa ryhmävakuutuksissa (esim. ammattiliittojen jäsenvakuutukset).

Perusvakuutuksien lajirajoituksen poistaminen

Vakuutussopimuksien urheilulajeihin liittyvä lajirajoitus on usein poistettavissa lisähinnasta. Lajirajoituksen poistamisen hinta vaihtelee.

Usein lajirajoituksen poistaminen on väliaikainen. Lajirajoitus poistetaan vain esim. harrastusmatkan päivämäärille, vaikka vakuutus muuten olisi jatkuva eli aina voimassa. Pitkäaikainen tai pysyvä lajirajoituksen poistaminen on lyhytaikaisempaa poistamista kalliimpaa.

Käytä sopimustermejä lajirajoituksia poistaessasi

Eri vakuutusyhtiöt käyttävät erilaisia termejä vapaalaskulle.

Listaa vapaalaskuun liittyvistä lajirajoitusten termeistä :

VAKUUTUSYHTIÖ

VAKUUTUKSET

VAPAALASKUN LAJIRAJOITUKSET

HUOM!

If

Henkilövakuutus
Matkavakuutus

- Jäätikkövallus
- Nopeus-, syöksy-, off-pistelasku sekä freestyle

Nopeus-, syöksy-, off-pistelasku sekä freestyle EI poistettavissa. Vain Jäätikkövaellus poistettavissa lajirajoituksista.

 

Lähivakuutus

Tapaturmavakuutus
Matkustajavakuutus

Freestylehiihto, nopeus- tai syöksylasku taikka laskettelu merkittyjen rinteiden ulkopuolella

Rajoituksen poistaminen erillisellä lisävakuutuksella (Urheiluturva)

Rajoituksen poistamismahdollisuudesta ei mainintaa Määräaikaisessa matkustajavakuutuksessa

Pohjola

Matkavakuutus

- Freestylehiihto, nopeus- tai syöksylasku 
tai laskettelu hoitamattomilla rinteillä tai 
merkittyjen rinteiden ulkopuolella
- Ulkomailla vuoristoon, viidakkoon, aavikolle, 
erämaahan tai muille asumattomille seuduille tehtävät vaellukset tai tutkimusretket

Korkean lumivyöryriskin vallitessa Pohjola on ilmoittanut voivansa evätä korvaukset vakuutusehtojen yleisten suojeluvelovollisuuksien perusteella. Yleinen suojeluvelvollisuus estää esim. itsensä vaaraan asettamisen. Pohjola ei ole tarkentanut mitä korkea lumivyöryriski tarkoittaa yleisellä lumivyöryriskien asteikolla (1-5).

 

Tapaturmavakuutus

Freestylehiihto, nopeus- tai syöksylasku 
tai laskettelu hoitamattomilla rinteillä tai 
merkittyjen rinteiden ulkopuolella

 

 

Tapiola

Matkavakuutus
Tapaturmavakuutus

- Nopeus- ja syöksylasku, freestylehiihto sekä laskettelu merkittyjen rinteiden ulkopuolella

- Ulkomailla asumattomille seuduille, kuten aavikolle, erämaahan, jäätikölle, viidakkoon tai vuoristoon tehtävät vaellukset tai retket

 

Trygg

Matkavakuutus

- Freestylehiihto, nopeus- tai syöksylasku tai 
laskettelu merkittyjen rinteiden ulkopuolella.
- Pohjoismaiden ulkopuolella vuoristoon, viidakkoon, 
aavikolle, erämaahan tai muille asumattomille seuduille tehtävät vaellukset tai tutkimusretket

Vakuutus kattaa sellaisenaa vuoristo- ja jäätikkövaellukset Pohjoismaissa, muttei Pohjoismaiden ulkopuolella.

 

 

Tapaturmavakuutus

- Freestylehiihto, nopeus- tai syöksylasku tai 
laskettelu merkittyjen rinteiden ulkopuolella.
- Jäätikkövaellus

Erillinen Trygg Check-in Tapaturma- ja Sairauskuluvakuutus kattaa kaikki lajit, mutta vain 1000 euroon saakka/tapaturma.

Tryg YoungLiving ja More Sport lisäturva poistaa lajirajoitukset. Saatavilla vain alle 28 vuotiaille.

Matka- tai tapaturmavakuutuksen lajirajoitusta poistettaessa tulisi käyttää selkeästi oman vakuutuksen sopimustekstissä esiintyviä termejä ja lajikuvauksia. Selvä kommunikointi oikeilla termeillä sopimusta tehdessä ja lajirajoitusta poistettaessa varmistaa riittävän vakuutusturvan.

Vakuutuksen riitettävä ainakin pelastustyön ja helikopterin maksamiseen

Pelastushelikopterit ja muu ammattipelastaminen onnettomuuspaikalla korostuvat vapaalaskijan vakuuttamisessa. Loukkaantuneen vapaalaskijan saaminen onnettomuuspaikalta turvaan tai sairaalaan voi maksaa useita tuhansia euroja.

Pelastuskuluihin ei yleensä voi vaikuttaa. Pelastushelikopterit ovat vuoristossa laskettelurinteiden ulkopuolella usein välttämättömiä. Pelastushenkilökunnan saaminen paikalle ja potilaan kuljettaminen ihmisvoimin, mönkijöillä tai moottorikelkoilla on lumisessa vuoristossa liian hidasta ja vaikeaa.

Pelastustyöt ja -helikopterit ovat rinteiden ulkopuolisen vapaalaskun erikoispiirre. Rinteessä tapahtuvassa freestyle-hiihdossa ei ole yleensä tarvetta vastaaville pelastushelikopteirelle. Rinteestä tai hyppyrin, paipin ja reilin vierestä uhri saadaan sairaalahoitoon yleensä keskuksen omalla kalustolla ja ensiapuhenkilökunnalla. Sama pätee puuterin pöllyttelyyn aivan rinteiden vieressä.

Pelastustyötä ja -helikoptereita voidaan tarvita myös tilanteissa joihin ei liity loukkaantumista. Esim. lumivyöryissä, railoissa tai vuorille eksyttäessä pelastustyö on välttämätöntä. Pelastustyöhön liittyvät kulut voivat olla osa sairaankuljetusta jos vapaalaskija loukkaantuu onnettomuudessa. Pelastustyötä ei sen sijaan voidan korvata osana sairaankuljetusta, jos tilanteeseen ei liity varsinaista loukkaantumista tai sairastumista.

Vapaalaskijan vakuutuksen on katettava mahdolliset pelastushelikopterit ja muut pelastustyön kustannukset sekä loukkaantumistapauksissa että muissa pelastustilanteissa.
 

Teho-osasto tai jälkihoito Suomessa tuo suurimmat kulut

Pelastustyön jälkeisen sairaalahoidon kuluja ei vapaalakijan vakuutuksissa taas tarvitse yhtä korostetusti miettiä. Periaatteessa varsinaiset sairaalahoidot kallita teho-osastohoitoja myöten kuuluvat erityisesti Euroopan alueella julkisen Kelan sairausvakuutuksenkin piiriin. Euroopan ulkopuolella tilanne voi taas olla täysin toinen.

Vakuutusta valittaessa on otettava vakuutus, jonka korvattavien hoitokulujen enimmäismäärä varmasti kattaa sekä pelastushelikopterien käytön että niin haluttaessa myös teho-osastot vakavimmissa onnettomuuksissa.

Tavallisten urheilu- ja muiden tapaturmien hoitokulut tulevat yleensä kalliiksi vasta myöhemmin pitkäaikaisten jälkihoitojen myötä. Ortopedisia hoitoja ja toimenpiteitä voidaan tarvita useiden vuosien ajan. Polvien, selän tai hammaskaluston vuosia kestävä korjaaminen tulee kalliiksi niin vapaalaskijalle, polkupyöräilijälle kuin rullalautailijallekin.

Tällaiset hoidot aloitetaan yleensä vasta myöhemmin kun vapaalaskija on jo siirtynyt tai siirretty Suomeen. Tämä helpottaa vapaalaskijan vakuuttamista ja alentaa suurimpien korvaussummien tarvetta.

Suomalainen vapaalaskija saa aina Suomeen päästyään apua jälkihoidoissa. Julkinen terveydenhuolto palvelee näissäkin asioissa, vaikka avuntarpeen taustalla olisikin esim. aikaisemmin ulkomailla sattunut tapaturma.

Yksityisellä puolella tarvittavia pitkäaikaisia erikoishoitoja saa usein nopeammin. Lisäksi yksityisten sairaaloiden erikoislääkärien erikoisosaaminen saattaa olla parempaa.

Vakuutuksien hoitokulujen maksimisummia mietittäessä ei siis ole välttämätöntä huomioida pitkäaikaisten jälkihoitojen kalliita kustannuksia. Hoitokulujen korkeimmat maksimisummat tosin mahdollistavat yksityisten lääkärien ja sairaaloiden käytön pitkittyvissäkin hoidoissa ja operaatioissa.

Tapaturmavakuutuksissa hoitokulujen enimmäiskorvaukset ovat yleensä suurempia kuin matkavakuutuksissa.

Yhteenveto vakuutuksen korvaamien hoitokulujen maksimimäärien huomioimisesta:

MAHDOLLINEN SUUREN KUSTANNUKSEN AIHEUTTAJA

HUOM!

Pelastushelikopteri tai muu pelastuskuljetus ja pelastustyö

Ei riipu välttämättä tapaturman vakavuudesta. Voidaan tarvita rinteiden ulkopuolella pienemmissäkin onnettomuuksissa tai lumivyöryissä. Loukkaantumisten yhteydessä nämä ovat osa sairaankuljetusta, jonka korvauskäytännöt Euroopassa Kelan sairausvakuutuksesta vaihtelevat maittain. Nämä eivät ole osa sairaankuljetusta silloin kun onnettomuus ei aiheuta loukkaantumista. Pelkän pelastustyön kustannuksia ei silloin korvata sairausvakuutuksesta.

Teho-osasto tai vastaava kallis erikoishoito kohdemaassa

Yleensä vain kaikkein vakavimmissa onnettomuuksissa. Kuuluu Euroopassa yleensä Kelan sairausvakuutuksen piiriin.

Pitkäaikaiset korjaavat hoidot Suomessa

Kuuluvat yleisen Kelan sairausvakuutuksen piiriin. Vakuutus voi mahdollistaa myös yksityislääkärien käytön.

Muista Kelan sairausvakuutus

Vapaaehtoinen vakuutusyhtiön myymä vakuutus ei ole aina vapaalaskijalle välttämätön. Suomalaiselle vapaalaskijalle saattaa riittää loukkaantumisten hoitoon ja loukkaantumisiin liittyvään sairaankuljetukseen Kelan sairausvakuutus.

Kelan sairausvakuutuksen piiriin kuuluu tapaturman vuoksi välttämätön sairaanhoito matkalla Euroopassa. EU-maiden lisäksi Kela –kortit auttavat siis myös Norjassa, Islannissa ja Sveitsissä.

Matkustamista varten kannattaa hankkia Kelasta erillinen Eurooppalainen sairaanhoitokortti (European Health Insurance Card, EHIC). Kortin saa tilattua Kelan nettisivuilta.

Tarkista Kelan sairaankuljetuksen ohjeet

Kelan sivuilla on kattavat maakohtaiset tiedot sairausvakuutuksella korvattavasta hoidosta. Maakohtaisissa tiedoissa on erillinen maininta ja ohjeet erityisesti sairaankuljetuksesta. Mahdolliset helikopterikyydit loukkaantuneelle vapaalaskijalle ovat osa sairaankuljetusta. Euroopan alueellakin käytännöt maksuista ja niiden korvauskäytännöistä vaihtelevat.

Hanki vakuutusyhtiöstä ylimääräinen vakuutus vain, jos haluat tai tarvitset sellaisen täydentämään Kelan sairausvakuutusta.

Kelan ohjeet ulkomaille matkustavalle ja maakohtaiset ohjeet:
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/161008152812HL?OpenDocument

 
Nuorilla helpompaa

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden sopimusehdot suosivat joskus nuoria vapaalaskijoita. Vakuutuksien lajirajoituksissa on yleenä mainittu erikseen ikä, jota nuorempia nämä lajirajoitukset eivät koske. Ikäraja voi olla esim. 18 vuotta.

Nuorimmille vapaalaskijoille riittää siis yleensä vapaalaskuunkin tavallinen matka- tai tapaturmavakuutus sellaisenaan. Opiskelijoiden kannattaa valita vakuutusyhtiö, jolla lajirajoitusten pätemättömyys koskee kaikkein iäkkäimpiä.
 

Vaihtoehtoja perusvakuutuksille – yrittäjät, urheilijat, ÖAV, IHI

Kelan sairausvakuutukselle ja Suomessa toimivien vakuutusyhtiöiden tavallisimmille vakuutuksille ja niiden lajirajoituksen poistamiselle on myös vaihtoehtoja. Yleiset vaihtoehdot ovat yrittäjävakuutukset, ulkomaiset vakuutukset ja urheiluvakuutukset.

Yrittäjien matka- ja tapaturmavakuutukset ovat usein kattavampia kuin vastaavat tavallisten yksityishenkilöiden vakuutukset. Monella vakuutusyhtiöllä urheilua koskevat lajirajoitukset puuttuvat kokonaan yrittäjän tapaturmavakuutuksesta tai yrittäjän matkavakuutuksesta . Tällöin ne kattavat sellaisenaan myös vapaalaskun.

Ulkomailla myydään paljon erityisen kattavia matkavakuutuksia ja tapaturmavakuutuksia. Suomalaisetkin voivat ostaa vapaasti internetistä näitä vakuutuksia.

Relaan käyttäjien suosimia ulkomaisia vaihtoehtoja ovat ÖAV ja IHI.

ÖAV

ÖAV:n jäsenvakuutus tarjoaa kattavan vakuutussuojan. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa. ÖAV (tai OeAV) on Itävallan Alppiyhdistys, Oesterreichische Alpenverein.

ÖAV:n vakuutus on ensisijaisesti pelastusvakuutus. Se kattaa hyvin pelastustyön ja pelastukseen liittyvät kuljetukset. Nimestään huolimatta ÖAV on voimassa koko maailmassa eikä vain Itävallassa tai Alpeilla.

ÖAV saksaksi ja englanniksi:
http://www.alpenverein.at

http://www.aacuk.org.uk

IHI

Tanskalaisen IHIn matkavakuutus on kattavampi kuin monet suomalaiset matkavakuutukset.

IHIn nettisivut:
http://global.ihi.com

IHInkin vakuutuksen ehdot ovat tiukentuneet viime vuosina. IHIn vakuutus ei enää kata esim. kiipeilyyn ja vuoristossa vaeltamiseen liittyvää toimintaa (mountaneering). IHIn vakuutuksessa ei ole kuitenkaan toistaiseksi rajattu pois perinteistä vapaalaskua eli merkittyjen rinteiden ulkopuolella laskemista.

Rega

Sveitsissä toimii pelastushelikopterijärjestö Rega. Kaikki Regan jäsenet saavat Regan järjestämänä pelastuskuljetukset ilmaiseksi. Regan jäseneksi voivat liittyä ulkomaalaisetkin. Regan jäsenyys ei kata pelastuslennon jälkeistä sairaalahoitoa, mutta esim. Sveitsissä sairaalahoito kuuluu Kelan sairausvakuutukseen.

Regan jäsenyys ei ole varsinainen vakuutus. Siksi Rega korvaa pelastuskuljetuksia erillisellä hakemuksella vain silloin kun niitä ei korvata mistään varsinaisesta vakuutuksesta.

Regan jäsenyys:
https://www.rega.ch/en/support-rega/become-a-rega-patron.aspx
 

Urheiluvakuutukset

Myös suomalaisilla vakuutusyhtiöillä voi olla vapaalaskuun sopivia erikoisvakuutuksia. Esim. Pohjolalla on Kilpaurheilijan matkavakuutus, joka ajaa saman asian kuin tavallinen matkavakuutus lajirajoitusten poistolla täydennettyvä. Pohjolalla on myös yleisempi Sporttiturva ja Urheiluvakuutus, joissa ei ole samanlaisia lajirajoituksia.

Tällaiset lajikohtaiset urheiluvakuutukset toimivat yleensä matka- ja tapaturmavakuutuksiin verrattuna käänteisesti. Niissä ei ole pykälää lajirajoituksista, vaan niissä mainitaan erikseen ainoa urheilulaji tai ainoat lajit, jotka vakuutus kattaa.

Lasketteluun tarkoitettua Pohjolan Sporttiturvaa tarjotaan perinteisesti Hiihtoliiton alaisen Ski Sport Finlandin kautta ns. Skipassin lisänä. Skipassin vakuutukseen liittyvä urheilulaji on kuvattu kattavasti “hiihtolajien harrastamisena”, mutta Skipassinkin vakuutuksessa pätevät yleiset Pohjolan vakuutusehdot. Skipassia ei voi pitää yleisesti vapaalaskua kattavana. Sama pätee Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen Ski.fi-korttiin myytävään vakuutukseen. Ski.fi-kortin vakuutuksen kohde on yksiselitteisesti vapaalaskijalle liian suppea “alppilajien harrastaminen merkityissä rinteissä”.

Tapiolan Urheiluvakuutuksessa poistetaan erikseen vakuutusta otettaessa määritettävä tavallisen Tapiolan henkilövakuutuksen lajirajoitus. Tapiolan Urheiluvakuutuskaan ei ole kuitenkaan voimassa jäätikkövaelluksilla ja –retkillä, vaikka se määritettäisiinkin kattamaan freestylehiihto ja laskettelu merkittyjen rinteiden ulkopuolella. Sama rajoitus jäätikkövaellusten osalta koskee usein muitakin urheiluvakuutuksia.

Hiihtopummin oltava tarkkana vakuutuksen kestossa

Suuressa osassa suomalaisten vakuutusyhtiöiden vakuutuksista ulkomailla vietettävää aikaa on rajoitettu. Korvauksia ei makseta reissuista, joiden kesto ylittää vakuutussopimuksessa mainitun maksimikeston.

Esim. Pohjolan Sporttiturvat määrittävät matkan maksimikestoksi 3 kuukautta.  Todella pitkiä aikoja jossakin vapaalaskeparatiisissa oleskelevien kannattaakin hankkia vakuutus ulkomailta, esim. siitä maasta jossa tulee oleskelemaan.

Työskentelemällä ulkomailla tai muuten muuttamalla virallisesti ulkomaille menettää luonnollisesti myös Kelan sairausvakuutuksen. Silloin tilalle tulee yleensä kohdemaan sairausvakuutus, joka voi kuitenkin erota suomalaisesta. Ilman työskentelyä ulkomailla Kelan sairausvakuutus on voimassa sellaisenaan alle vuoden kestävillä matkoilla.
 

Selvitä oma vakuutusturva ja toimintaohjeet

Vakuutusehdot ja tapaturmatilanteiden toimintaohjeet muuttuvat säännöllisesti. Ennen vapaalaskureissua kannattaakin katsoa läpi oman vakuutuksen ehdot. Vaikka vakuutusehdot ovat monisivuisia, niin ne on nopeasti luettu.

Matkalla kannattaa pitää mielessä omaan vakuutukseen liittyvä toimintaohje, kohdemaan pelastuspalvelujen ja sairaaloiden tiedot sekä tarvittavat kortit. Vakuutuskorttien lisäksi on yleensä syytä olla mukana luottokortti, jolla saa maksut maksettua ensin ennen niiden saamista myöhemmin vakuutusyhtiöltä.

Foorumilinkki: 
http://www.relaa.com/keskustelu/index.php?topic=39120.0
Käyttäjän Relaa kuva

Relaa

Elämä ulkona - Relaa netissä
Relaa
Käyttäjän Relaa kuva

Tätäkin Kekoa siis takoitus päivittää ja täydentää keskustelujen pohjalta.

Pistäkää tänne esim. kokemuksia noiden lajirajoitusten poistamisen hinnoista eri vakuutusyhtiöillä. Ja tietysi vinkkejä sellaisista offarivapaalaskun kattavista vakuutuksista, joita ei Keossa vielä mainittu.

Eri maiden ja keskuksien pelastushelikopterikäytännöistä ja hinnoistakin olisi hyvä kasata infoa - joko tähän tai erikseen. Ne vaikuttavat kuitenkin siihen millaisen vakuutuksen laskureissulle tarvitsee.

---------------------------------------
Elämä on ulkona. Relaa netissä.
---------------------------------------

AzO

IF:iltä kysyin tuon off-pistelaskun määritelmää. Siellä määriteltiin offpistelaskuksi heliski tai muuten konevoimalla ylösmeno, jolloin pääasiallinen toiminta on vain lasku.

Hiihtohissillä ylös meneminen määriteltiin normaaliksi lasketteluksi ja jos laskee rinteen toiselle puolen, se määriteltiin hiihtovaellukseksi.

HOJO

Viime syksynä Tapiolasta kysyin normaali vapaa-ajan vakuutukseen laajennusta offari/jäätikkövallekselle. Viikoksi olisi tullut yli 100€ hintaa normaali vakuutuksen päälle ja olisi pitänyt käydä konttorissa vielä näyttämässä naamansa vakuutuksen saamiseksi.

Viikko sitten perjantaina laitoin netissä hakemuksen OeAV:lle ja jäsekortti oli tullut postissa, kun torstaina palasin Himokselta kotiin. Jäsenyys maksaa 55€/vuosi ja sisältää muiden jäsenetujen lisäksi melko kattavan kansainvälisen vakuutuksen. Laskun pystyi maksamaan IBAN-maksuna netissä. Eli suosittelen!

Pemker
Käyttäjän Pemker kuva

Pari vuotta olen ollut IHI:n asiakkaana. Ovat tiukentaneet rajoituksia tälle vuodelle, kun eivät enää korvaa "mountaneering" osastoa. Vaikka en ole vuorikiipeilijä, uskon vapaalaskun olevan myös tulkinnanvaraisesti tulilinjalla. Jos en vain skinnaa, vaan kiipeän jääraudoilla jyrkempää rinnettä tai jos laskeudun köydellä laskun aikana? Kuis tämä tulkitaan? Ovat hieman hitaita vastaamaan joten:

Varmuuden vuoksi siirsin vakuutukseni OeAV:lle. Palvelu siellä Yhtiön UK-osastolla oli todella ripeää.

-More speed to U-

Markku Jussila

Kuten Keon taulukostakin huomaa, niin myös suomalaisille yhtiöille tuo "hiihtovaellus" eli vaellukset jäätiköille, vuoristoon, erämaihin jne... on tullut mukaan lajirajoituslistaan erillisenä omana lajinaan viime vuosina. IHIn kohdalla ilmeisesti kyse samasta vakuutusehtotrendistä?

Suomalaisilla yhtiöillä nuo vaellustyyppiset ovat siis juuri omana kohtanaan, eli ne eivät ole synonyymejä vapaalaskulle vaan ihan erillinen oma juttunsa. Jos siis poistaa rajoituksen vapaalaskujutuilta (laskettelu merkittyjen ulkopuolella, offpiste,...), niin se riittää kyllä perinteiseen vapaalaskuun. Tuota vaelluskohtaa ei ole mitenkään pakko tavallista vapaalaskua varten poistaa.

Vakuutusyhtiöillä on ollut ilmeisesti aika selvä ja harrastajienkin ymmärtämä linja siinä mikä on offarilaskureissu ja mikä taas vaellus. Vaelluksiin eivät ole siis menneet automaattisesti kaikki päiväreissut, joissa esim. vaikeampia pieniä kiivettäviä pätkiä tai yksittäisiä kilometrienkin hiihtelyjä. Kyllä ne ihan offarilaskureissuja ovat, jos niille kerran mennään jotta päästäisiin jokin tietty paikka laskemaan alas. Ja niihin on siis toistaiseksi riittänyt pelkkää perinteistä vapaalaskua koskevan lajirajoituksen poistaminen.

Ja vastaavasti jos mukana alkaa olla retkikeitintä ja makuupussia, niin vaellushan se on vaikka sen yhteydessä aika paljon laskettaisiinkin. Reissun tavoite ratkaisee. Vapaalaskureissun tavoitteena on laskea laskuvälineillä tietyssä paikassa ja liikkuminen on vain pelkkää siirtymää sinne ja pois. Vaelluksen tavoitteena taas on päästä johonkin paikkaan, vaikka matkan varrella voidaan laskeakin. Mutta silti se lopullinen päivän tavoite ja vaatimus on päästä jonnekin.

Tuota vaelluspuoltahan ei saa poistettua kaikista suomalaista vakuutuksista edes lisähinnalla. Se on siis tavallaan rankempi rajoitus kuin vapaalaskun rajoitus.

IHI:nkin rajoitus koskee siis varmaankin vastaavasti juuri tuota "vaikeammin poistettavaa" vaelluspuolta. Eli kattavuudeltaan vastaava kun Skipassin vakuutus - kattaa perinteisen offari-/vapaalaskemisen muttei mitään pidempiä hiihtovaellusreissuja vuorilla. Luulisi, että IHIn ehdoissa olisi muuten jotenkin selvemmin yritetty sanoa "off-piste skiing" tai "backcounty skiing and snowboarding" tai jotain vastaavaa.

Hienoa, jos joku IHIn asiakas saisi lisävahvistuksen tuohon IHIn uuteen Mountaneering-lajirajoitukseen!

Juge
Käyttäjän Juge kuva

Aavistuksen mennee ohi, mutta itse olen käyttänyt Sveitsin reissuilla Regaa. Ihan vaan 'kuljetusten' varalle. www.rega.ch
Lisänä sitten normi matkavakuutus ja eurooppalainen sairasvakuutus. Ehkä noilla suurin osa kustannuksista hoituu...
Ei siis muualle kuin Sveitsiin!!!

Markku Jussila

Rega hoitaa sveitsiläisille ilmeisesti kuljetukset maailmanlaajuisesti (http://www.rega.ch/en/operations/operations-abroad.aspx). Niin sanottiin jossain ulkomaisen lehden jutussakin noin vuosi sitten (joku Wallpaper tai Monocle Alpino).

Onko niin, että Regan järjestämät ulkomaankuljetukset (siis Sveitsin ulkopuolella) tarjotaan vain Regan sveitsiläisille jäsenille?

Regan jäsenmäärä Sveitsissä on valtava. Regan jäsenyyshän onkin siellä lähes kansalaisvelvollisuus. Siksi Regan rahoitus on aina kunnossa ja palvelut viimesen päälle. Kaikki muut järjestöt ja pelastuskuljetukset kadehtivat Regan asemaa.

Relaa
Käyttäjän Relaa kuva

Kekoa päivitetty IHIn uusien tarkentuneiden sopimusehtojen ja Sveitsin Regan osalta. Kiitos kommenteista!

---------------------------------------
Elämä on ulkona. Relaa netissä.
---------------------------------------

Dr.Snuggles

[quote author=Markku Jussila link=topic=39120.msg199760#msg199760 date=1327336402]
Onko niin, että Regan järjestämät ulkomaankuljetukset (siis Sveitsin ulkopuolella) tarjotaan vain Regan sveitsiläisille jäsenille?Oli miten oli, mutta näin on. Kun siis joulun alla kyselin asiasta. Eli jos tulloo iso osuma ja Sveitsiläisen sairaalan katto alkaa tympimään niin kantsii olla sairaskuljetuslennon kattava vakuutus muualta.

Markku Jussila

[quote author=Dr.Snuggles link=topic=39120.msg199771#msg199771 date=1327344425]
[quote author=Markku Jussila link=topic=39120.msg199760#msg199760 date=1327336402]
Onko niin, että Regan järjestämät ulkomaankuljetukset (siis Sveitsin ulkopuolella) tarjotaan vain Regan sveitsiläisille jäsenille?


Oli miten oli, mutta näin on. Kun siis joulun alla kyselin asiasta. Eli jos tulloo iso osuma ja Sveitsiläisen sairaalan katto alkaa tympimään niin kantsii olla sairaskuljetuslennon kattava vakuutus muualta.


Sen ymmärtää ettei Rega lennätä omilla koneillaan Sveitsistä Suomeen tai Itävallasta tai Venäjältä Suomeen vaan keskittää omat koneensa lentämään vain muualta kohti Sveitsiä. Mutta kattaako siis Rega paikallisen kopterifirman lentämän kopterikeikan Ranskassa, Itävallassa, Italiassa, Norjassa, Venäjällä,...? Ymmärsin jostain että kattaa ainakin sveitsiläisille jäsenilleen, vai olenko ymmärtänyt väärin? Eikö Regan jäsenyydellä irtoakkaan mitään muita kopterikyytejä kuin Regan itse (Sveitsissä tai Sveitsin rajavuorten lähimaastoissa) lentämiä?

Dr.Snuggles

Juuri näin. Ei muutaku Sveitsin passia hakemaan.

****
1. Switzerland and the Principality of Liechtenstein
 Rescue flights and flights undertaken for medical reasons to the closest suitable hospital
 Rescue operations conducted by rescue teams of the Swiss Alpine Club SAC
 Search operations in cooperation with the police and other competent organisations, as
long as there is reasonable hope that help can be given to the missing persons
 Evacuations and preventive missions in case of danger to life and limb
 Flights to recover dead persons after consultation with the competent authorities
 Flights to rescue injured, sick or dead cattle to the next location that can be reached
with another means of transport, provided that the owners of the animals are natural
persons and family patrons

2. Worldwide
 Advice in case of medical problems abroad provided by Rega’s emergency operations
centre
 Medically indispensable repatriation flights to Switzerland for patrons resident in
Switzerland or in the Principality of Liechtenstein as well as for Swiss nationals living
abroad

****

hvesalai
Käyttäjän hvesalai kuva

Lueskelin tuota Regan sivua ja en löytänyt mistään infoa mistään vakuutuksesta. Sen sijaan FAQ kertoo, että

Quote:
Does Rega patronage count as an insurance?

No. Rega is a privately run, non-profit organisation that depends on voluntary funding. Patronage contributions are deemed to be donations. As a token of appreciation for this support, Rega can, at its own discretion and within the bounds of its resources, waive the costs for the services for patrons, wholly or in part. This includes both rescue services that Rega provides itself and any services of other providers which it organises. Such services can only be provided at reduced or no cost, however, if health insurers and other insurance companies or other liable third parties do not or only partially cover the costs of the rescue mission.


Eli onko niin, että Rega luopuu maksustaan vain jos vakuutus ei korvaa. Mutta mitä tapahtuu jos ei ollut ottanut mitään vakuutusta?

Larkki

[quote author=Pemker link=topic=39120.msg199742#msg199742 date=1327318060]
Pari vuotta olen ollut IHI:n asiakkaana. Ovat tiukentaneet rajoituksia tälle vuodelle, kun eivät enää korvaa "mountaneering" osastoa. Vaikka en ole vuorikiipeilijä, uskon vapaalaskun olevan myös tulkinnanvaraisesti tulilinjalla. Jos en vain skinnaa, vaan kiipeän jääraudoilla jyrkempää rinnettä tai jos laskeudun köydellä laskun aikana? Kuis tämä tulkitaan?


Liityin IHIn asiakkaaksi tämän vuoden puolella. Kysyin heiltä mm. näitä asioita ja vastaus oli:
"We do cover offpiste and freeskiing, but for the climbing with ropes and crampons we need to evaluate each case." Sitten oli lista kysymyksiä minkälaista reittiä aion kiivetä, missä korkeuksissa, käytänkö lisähappea tai muita erikoisvarusteita, käytänkö opasta tai kantajia, aionko yöpyä yms. Eli sain käsityksen että kun tarkoituksena on laskea, mutta siihen sisältyy myös kiipeilyä, he näkevät keissin vapaalaskuna.

Sen sijaan kysymykseen etsinnästä ja evakuoinnista esim. lumivyörytilanteessa, vastaus ei ollut täysin tyydyttävä:
"In regards to your question about search and rescue from backcountry, I can inform you that our travel insurance covers what is referred to as "medical evacuation". [...] The difference between search-and-rescue and evacuation is clear: search-and-rescue is activated if you go missing, and the search for missing people is not covered by the insurance. Once you have been found, the insurance will cover evacuation."

Näillä kuitenkin mennään ainakin tämä vuosi. Katsotaan tilannetta uudestaan ensi laskukauden kynnyksellä!