Keko: Vapaalaskijan vakuutukset

Vapaalaskuun liittyy tavallista rinnelaskettelua suurempia riskejä. Yleiset matka- ja  tapaturmavakuutukset eivät kata vapaalaskua hoidettujen rinteiden ulkopuolella. Ne eivät välttämättä kata edes vapaalaskutoimintaa hoidetulla rinnealueella - eli hyppyreiden, halfpipejen ja reilien vetämistä.

Vapaalaskua varten onkin Suomessa hankittava erillinen vakuutus tai ostettava erillinen laajennus tavalliseen matka- tai tapaturmavakuutukseen. Mikään suomalaisen tunnetun vakuutusyhtiön matka- tai tapaturmavakuutus ei sellaisenaan kata vapaalaskua.

Tavalliseen rinnelasketteluun ei sen sijaan yleensä tarvita erillistä vakuutusta. Matka- ja tapaturmavakuutukset sekä yleinen suomalainen Kelan sairausvakuutusjärjestelmä kattavat tyypillisesti tavallisen rinnelaskettelun tapaturmat ja vahingot.

Tässä yhteenvedossa on keskitytty vapaalaskijan omaan terveyteen vaikuttaviin onnettomuuksiin ja niihin liittyviin korvauksiin. Tässä yhteenvedossa ei ole käsitelty harrastusvälineisiin liittyviä korvausasioita tai esim. lakien tai laskettelupaikkojen turvallisuussääntöjen rikkomisesta seuraavia oikeuskuluja.

Vapaalaskijan terveyden osaltakin keskitytään onnettomuuteen joutuneen vapaalaskijan etsintään ja pelastukseen sekä onnettomuudessa sattuneen loukkaantumisen sairaalahoitoon ja jälkihoitoihin. Vapaalaskijan terveydenkään osalta ei siis käsitellä esim. työkyvyttömyysasioita tai kuolemantapauksien korvauksia.

Tämän yhteenvedon tarkoitus on helpottaa vapaalaskijaa saamaan vakuutus, jonka avulla voi turvata oman välittömän terveytensä ja pelastumisensa vapaalaskutapaturmissa kuten kaatumisissa tai lumivyöryissä.

Perusvakuutuksien lajirajoitukset

Yleisesti vapaa-aikaan ja harrastuksiin käytetään matkavakuutuksien matkustajavakuutusta ja henkilövakuutuksien tapaturmavakuutuksia. Nämä eivät kuitenkaan sovellu vapaalaskuun sellaisenaan.

Suomalaisissa matka- ja tapaturmavakuutuksissa vapaalaskua koskee erillinen sopimusehtojen urheiluun liittyvä lajirajoitus. Vakuutussopimuksien urheilua koskeviin rajoituksiin kuuluu erillinen lista lajeista tai lajityypeistä, joissa tapahtuneita vahinkoja vakuutus ei kata. Vapaalasku kuuluu aina jotenkin muotoiltuna näihin korvausten ulkopuolisiin lajeihin.

Nämä lajirajoitukset ovat nykyään mukana kaikissa tavallisissa matka- ja tapaturmavakuutuksissa ja niitä vastaavissa erilaisissa vastaavissa ryhmävakuutuksissa (esim. ammattiliittojen jäsenvakuutukset).

Perusvakuutuksien lajirajoituksen poistaminen

Vakuutussopimuksien urheilulajeihin liittyvä lajirajoitus on usein poistettavissa lisähinnasta. Lajirajoituksen poistamisen hinta vaihtelee.

Usein lajirajoituksen poistaminen on väliaikainen. Lajirajoitus poistetaan vain esim. harrastusmatkan päivämäärille, vaikka vakuutus muuten olisi jatkuva eli aina voimassa. Pitkäaikainen tai pysyvä lajirajoituksen poistaminen on lyhytaikaisempaa poistamista kalliimpaa.

Käytä sopimustermejä lajirajoituksia poistaessasi

Eri vakuutusyhtiöt käyttävät erilaisia termejä vapaalaskulle.

Listaa vapaalaskuun liittyvistä lajirajoitusten termeistä :

VAKUUTUSYHTIÖ

VAKUUTUKSET

VAPAALASKUN LAJIRAJOITUKSET

HUOM!

If

Henkilövakuutus
Matkavakuutus

- Jäätikkövallus
- Nopeus-, syöksy-, off-pistelasku sekä freestyle

Nopeus-, syöksy-, off-pistelasku sekä freestyle EI poistettavissa. Vain Jäätikkövaellus poistettavissa lajirajoituksista.

 

Lähivakuutus

Tapaturmavakuutus
Matkustajavakuutus

Freestylehiihto, nopeus- tai syöksylasku taikka laskettelu merkittyjen rinteiden ulkopuolella

Rajoituksen poistaminen erillisellä lisävakuutuksella (Urheiluturva)

Rajoituksen poistamismahdollisuudesta ei mainintaa Määräaikaisessa matkustajavakuutuksessa

Pohjola

Matkavakuutus

- Freestylehiihto, nopeus- tai syöksylasku 
tai laskettelu hoitamattomilla rinteillä tai 
merkittyjen rinteiden ulkopuolella
- Ulkomailla vuoristoon, viidakkoon, aavikolle, 
erämaahan tai muille asumattomille seuduille tehtävät vaellukset tai tutkimusretket

Korkean lumivyöryriskin vallitessa Pohjola on ilmoittanut voivansa evätä korvaukset vakuutusehtojen yleisten suojeluvelovollisuuksien perusteella. Yleinen suojeluvelvollisuus estää esim. itsensä vaaraan asettamisen. Pohjola ei ole tarkentanut mitä korkea lumivyöryriski tarkoittaa yleisellä lumivyöryriskien asteikolla (1-5).

 

Tapaturmavakuutus

Freestylehiihto, nopeus- tai syöksylasku 
tai laskettelu hoitamattomilla rinteillä tai 
merkittyjen rinteiden ulkopuolella

 

 

Tapiola

Matkavakuutus
Tapaturmavakuutus

- Nopeus- ja syöksylasku, freestylehiihto sekä laskettelu merkittyjen rinteiden ulkopuolella

- Ulkomailla asumattomille seuduille, kuten aavikolle, erämaahan, jäätikölle, viidakkoon tai vuoristoon tehtävät vaellukset tai retket

 

Trygg

Matkavakuutus

- Freestylehiihto, nopeus- tai syöksylasku tai 
laskettelu merkittyjen rinteiden ulkopuolella.
- Pohjoismaiden ulkopuolella vuoristoon, viidakkoon, 
aavikolle, erämaahan tai muille asumattomille seuduille tehtävät vaellukset tai tutkimusretket

Vakuutus kattaa sellaisenaa vuoristo- ja jäätikkövaellukset Pohjoismaissa, muttei Pohjoismaiden ulkopuolella.

 

 

Tapaturmavakuutus

- Freestylehiihto, nopeus- tai syöksylasku tai 
laskettelu merkittyjen rinteiden ulkopuolella.
- Jäätikkövaellus

Erillinen Trygg Check-in Tapaturma- ja Sairauskuluvakuutus kattaa kaikki lajit, mutta vain 1000 euroon saakka/tapaturma.

Tryg YoungLiving ja More Sport lisäturva poistaa lajirajoitukset. Saatavilla vain alle 28 vuotiaille.

Matka- tai tapaturmavakuutuksen lajirajoitusta poistettaessa tulisi käyttää selkeästi oman vakuutuksen sopimustekstissä esiintyviä termejä ja lajikuvauksia. Selvä kommunikointi oikeilla termeillä sopimusta tehdessä ja lajirajoitusta poistettaessa varmistaa riittävän vakuutusturvan.

Vakuutuksen riitettävä ainakin pelastustyön ja helikopterin maksamiseen

Pelastushelikopterit ja muu ammattipelastaminen onnettomuuspaikalla korostuvat vapaalaskijan vakuuttamisessa. Loukkaantuneen vapaalaskijan saaminen onnettomuuspaikalta turvaan tai sairaalaan voi maksaa useita tuhansia euroja.

Pelastuskuluihin ei yleensä voi vaikuttaa. Pelastushelikopterit ovat vuoristossa laskettelurinteiden ulkopuolella usein välttämättömiä. Pelastushenkilökunnan saaminen paikalle ja potilaan kuljettaminen ihmisvoimin, mönkijöillä tai moottorikelkoilla on lumisessa vuoristossa liian hidasta ja vaikeaa.

Pelastustyöt ja -helikopterit ovat rinteiden ulkopuolisen vapaalaskun erikoispiirre. Rinteessä tapahtuvassa freestyle-hiihdossa ei ole yleensä tarvetta vastaaville pelastushelikopteirelle. Rinteestä tai hyppyrin, paipin ja reilin vierestä uhri saadaan sairaalahoitoon yleensä keskuksen omalla kalustolla ja ensiapuhenkilökunnalla. Sama pätee puuterin pöllyttelyyn aivan rinteiden vieressä.

Pelastustyötä ja -helikoptereita voidaan tarvita myös tilanteissa joihin ei liity loukkaantumista. Esim. lumivyöryissä, railoissa tai vuorille eksyttäessä pelastustyö on välttämätöntä. Pelastustyöhön liittyvät kulut voivat olla osa sairaankuljetusta jos vapaalaskija loukkaantuu onnettomuudessa. Pelastustyötä ei sen sijaan voidan korvata osana sairaankuljetusta, jos tilanteeseen ei liity varsinaista loukkaantumista tai sairastumista.

Vapaalaskijan vakuutuksen on katettava mahdolliset pelastushelikopterit ja muut pelastustyön kustannukset sekä loukkaantumistapauksissa että muissa pelastustilanteissa.
 

Teho-osasto tai jälkihoito Suomessa tuo suurimmat kulut

Pelastustyön jälkeisen sairaalahoidon kuluja ei vapaalakijan vakuutuksissa taas tarvitse yhtä korostetusti miettiä. Periaatteessa varsinaiset sairaalahoidot kallita teho-osastohoitoja myöten kuuluvat erityisesti Euroopan alueella julkisen Kelan sairausvakuutuksenkin piiriin. Euroopan ulkopuolella tilanne voi taas olla täysin toinen.

Vakuutusta valittaessa on otettava vakuutus, jonka korvattavien hoitokulujen enimmäismäärä varmasti kattaa sekä pelastushelikopterien käytön että niin haluttaessa myös teho-osastot vakavimmissa onnettomuuksissa.

Tavallisten urheilu- ja muiden tapaturmien hoitokulut tulevat yleensä kalliiksi vasta myöhemmin pitkäaikaisten jälkihoitojen myötä. Ortopedisia hoitoja ja toimenpiteitä voidaan tarvita useiden vuosien ajan. Polvien, selän tai hammaskaluston vuosia kestävä korjaaminen tulee kalliiksi niin vapaalaskijalle, polkupyöräilijälle kuin rullalautailijallekin.

Tällaiset hoidot aloitetaan yleensä vasta myöhemmin kun vapaalaskija on jo siirtynyt tai siirretty Suomeen. Tämä helpottaa vapaalaskijan vakuuttamista ja alentaa suurimpien korvaussummien tarvetta.

Suomalainen vapaalaskija saa aina Suomeen päästyään apua jälkihoidoissa. Julkinen terveydenhuolto palvelee näissäkin asioissa, vaikka avuntarpeen taustalla olisikin esim. aikaisemmin ulkomailla sattunut tapaturma.

Yksityisellä puolella tarvittavia pitkäaikaisia erikoishoitoja saa usein nopeammin. Lisäksi yksityisten sairaaloiden erikoislääkärien erikoisosaaminen saattaa olla parempaa.

Vakuutuksien hoitokulujen maksimisummia mietittäessä ei siis ole välttämätöntä huomioida pitkäaikaisten jälkihoitojen kalliita kustannuksia. Hoitokulujen korkeimmat maksimisummat tosin mahdollistavat yksityisten lääkärien ja sairaaloiden käytön pitkittyvissäkin hoidoissa ja operaatioissa.

Tapaturmavakuutuksissa hoitokulujen enimmäiskorvaukset ovat yleensä suurempia kuin matkavakuutuksissa.

Yhteenveto vakuutuksen korvaamien hoitokulujen maksimimäärien huomioimisesta:

MAHDOLLINEN SUUREN KUSTANNUKSEN AIHEUTTAJA

HUOM!

Pelastushelikopteri tai muu pelastuskuljetus ja pelastustyö

Ei riipu välttämättä tapaturman vakavuudesta. Voidaan tarvita rinteiden ulkopuolella pienemmissäkin onnettomuuksissa tai lumivyöryissä. Loukkaantumisten yhteydessä nämä ovat osa sairaankuljetusta, jonka korvauskäytännöt Euroopassa Kelan sairausvakuutuksesta vaihtelevat maittain. Nämä eivät ole osa sairaankuljetusta silloin kun onnettomuus ei aiheuta loukkaantumista. Pelkän pelastustyön kustannuksia ei silloin korvata sairausvakuutuksesta.

Teho-osasto tai vastaava kallis erikoishoito kohdemaassa

Yleensä vain kaikkein vakavimmissa onnettomuuksissa. Kuuluu Euroopassa yleensä Kelan sairausvakuutuksen piiriin.

Pitkäaikaiset korjaavat hoidot Suomessa

Kuuluvat yleisen Kelan sairausvakuutuksen piiriin. Vakuutus voi mahdollistaa myös yksityislääkärien käytön.

Muista Kelan sairausvakuutus

Vapaaehtoinen vakuutusyhtiön myymä vakuutus ei ole aina vapaalaskijalle välttämätön. Suomalaiselle vapaalaskijalle saattaa riittää loukkaantumisten hoitoon ja loukkaantumisiin liittyvään sairaankuljetukseen Kelan sairausvakuutus.

Kelan sairausvakuutuksen piiriin kuuluu tapaturman vuoksi välttämätön sairaanhoito matkalla Euroopassa. EU-maiden lisäksi Kela –kortit auttavat siis myös Norjassa, Islannissa ja Sveitsissä.

Matkustamista varten kannattaa hankkia Kelasta erillinen Eurooppalainen sairaanhoitokortti (European Health Insurance Card, EHIC). Kortin saa tilattua Kelan nettisivuilta.

Tarkista Kelan sairaankuljetuksen ohjeet

Kelan sivuilla on kattavat maakohtaiset tiedot sairausvakuutuksella korvattavasta hoidosta. Maakohtaisissa tiedoissa on erillinen maininta ja ohjeet erityisesti sairaankuljetuksesta. Mahdolliset helikopterikyydit loukkaantuneelle vapaalaskijalle ovat osa sairaankuljetusta. Euroopan alueellakin käytännöt maksuista ja niiden korvauskäytännöistä vaihtelevat.

Hanki vakuutusyhtiöstä ylimääräinen vakuutus vain, jos haluat tai tarvitset sellaisen täydentämään Kelan sairausvakuutusta.

Kelan ohjeet ulkomaille matkustavalle ja maakohtaiset ohjeet:
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/161008152812HL?OpenDocument

 
Nuorilla helpompaa

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden sopimusehdot suosivat joskus nuoria vapaalaskijoita. Vakuutuksien lajirajoituksissa on yleenä mainittu erikseen ikä, jota nuorempia nämä lajirajoitukset eivät koske. Ikäraja voi olla esim. 18 vuotta.

Nuorimmille vapaalaskijoille riittää siis yleensä vapaalaskuunkin tavallinen matka- tai tapaturmavakuutus sellaisenaan. Opiskelijoiden kannattaa valita vakuutusyhtiö, jolla lajirajoitusten pätemättömyys koskee kaikkein iäkkäimpiä.
 

Vaihtoehtoja perusvakuutuksille – yrittäjät, urheilijat, ÖAV, IHI

Kelan sairausvakuutukselle ja Suomessa toimivien vakuutusyhtiöiden tavallisimmille vakuutuksille ja niiden lajirajoituksen poistamiselle on myös vaihtoehtoja. Yleiset vaihtoehdot ovat yrittäjävakuutukset, ulkomaiset vakuutukset ja urheiluvakuutukset.

Yrittäjien matka- ja tapaturmavakuutukset ovat usein kattavampia kuin vastaavat tavallisten yksityishenkilöiden vakuutukset. Monella vakuutusyhtiöllä urheilua koskevat lajirajoitukset puuttuvat kokonaan yrittäjän tapaturmavakuutuksesta tai yrittäjän matkavakuutuksesta . Tällöin ne kattavat sellaisenaan myös vapaalaskun.

Ulkomailla myydään paljon erityisen kattavia matkavakuutuksia ja tapaturmavakuutuksia. Suomalaisetkin voivat ostaa vapaasti internetistä näitä vakuutuksia.

Relaan käyttäjien suosimia ulkomaisia vaihtoehtoja ovat ÖAV ja IHI.

ÖAV

ÖAV:n jäsenvakuutus tarjoaa kattavan vakuutussuojan. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa. ÖAV (tai OeAV) on Itävallan Alppiyhdistys, Oesterreichische Alpenverein.

ÖAV:n vakuutus on ensisijaisesti pelastusvakuutus. Se kattaa hyvin pelastustyön ja pelastukseen liittyvät kuljetukset. Nimestään huolimatta ÖAV on voimassa koko maailmassa eikä vain Itävallassa tai Alpeilla.

ÖAV saksaksi ja englanniksi:
http://www.alpenverein.at

http://www.aacuk.org.uk

IHI

Tanskalaisen IHIn matkavakuutus on kattavampi kuin monet suomalaiset matkavakuutukset.

IHIn nettisivut:
http://global.ihi.com

IHInkin vakuutuksen ehdot ovat tiukentuneet viime vuosina. IHIn vakuutus ei enää kata esim. kiipeilyyn ja vuoristossa vaeltamiseen liittyvää toimintaa (mountaneering). IHIn vakuutuksessa ei ole kuitenkaan toistaiseksi rajattu pois perinteistä vapaalaskua eli merkittyjen rinteiden ulkopuolella laskemista.

Rega

Sveitsissä toimii pelastushelikopterijärjestö Rega. Kaikki Regan jäsenet saavat Regan järjestämänä pelastuskuljetukset ilmaiseksi. Regan jäseneksi voivat liittyä ulkomaalaisetkin. Regan jäsenyys ei kata pelastuslennon jälkeistä sairaalahoitoa, mutta esim. Sveitsissä sairaalahoito kuuluu Kelan sairausvakuutukseen.

Regan jäsenyys ei ole varsinainen vakuutus. Siksi Rega korvaa pelastuskuljetuksia erillisellä hakemuksella vain silloin kun niitä ei korvata mistään varsinaisesta vakuutuksesta.

Regan jäsenyys:
https://www.rega.ch/en/support-rega/become-a-rega-patron.aspx
 

Urheiluvakuutukset

Myös suomalaisilla vakuutusyhtiöillä voi olla vapaalaskuun sopivia erikoisvakuutuksia. Esim. Pohjolalla on Kilpaurheilijan matkavakuutus, joka ajaa saman asian kuin tavallinen matkavakuutus lajirajoitusten poistolla täydennettyvä. Pohjolalla on myös yleisempi Sporttiturva ja Urheiluvakuutus, joissa ei ole samanlaisia lajirajoituksia.

Tällaiset lajikohtaiset urheiluvakuutukset toimivat yleensä matka- ja tapaturmavakuutuksiin verrattuna käänteisesti. Niissä ei ole pykälää lajirajoituksista, vaan niissä mainitaan erikseen ainoa urheilulaji tai ainoat lajit, jotka vakuutus kattaa.

Lasketteluun tarkoitettua Pohjolan Sporttiturvaa tarjotaan perinteisesti Hiihtoliiton alaisen Ski Sport Finlandin kautta ns. Skipassin lisänä. Skipassin vakuutukseen liittyvä urheilulaji on kuvattu kattavasti “hiihtolajien harrastamisena”, mutta Skipassinkin vakuutuksessa pätevät yleiset Pohjolan vakuutusehdot. Skipassia ei voi pitää yleisesti vapaalaskua kattavana. Sama pätee Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen Ski.fi-korttiin myytävään vakuutukseen. Ski.fi-kortin vakuutuksen kohde on yksiselitteisesti vapaalaskijalle liian suppea “alppilajien harrastaminen merkityissä rinteissä”.

Tapiolan Urheiluvakuutuksessa poistetaan erikseen vakuutusta otettaessa määritettävä tavallisen Tapiolan henkilövakuutuksen lajirajoitus. Tapiolan Urheiluvakuutuskaan ei ole kuitenkaan voimassa jäätikkövaelluksilla ja –retkillä, vaikka se määritettäisiinkin kattamaan freestylehiihto ja laskettelu merkittyjen rinteiden ulkopuolella. Sama rajoitus jäätikkövaellusten osalta koskee usein muitakin urheiluvakuutuksia.

Hiihtopummin oltava tarkkana vakuutuksen kestossa

Suuressa osassa suomalaisten vakuutusyhtiöiden vakuutuksista ulkomailla vietettävää aikaa on rajoitettu. Korvauksia ei makseta reissuista, joiden kesto ylittää vakuutussopimuksessa mainitun maksimikeston.

Esim. Pohjolan Sporttiturvat määrittävät matkan maksimikestoksi 3 kuukautta.  Todella pitkiä aikoja jossakin vapaalaskeparatiisissa oleskelevien kannattaakin hankkia vakuutus ulkomailta, esim. siitä maasta jossa tulee oleskelemaan.

Työskentelemällä ulkomailla tai muuten muuttamalla virallisesti ulkomaille menettää luonnollisesti myös Kelan sairausvakuutuksen. Silloin tilalle tulee yleensä kohdemaan sairausvakuutus, joka voi kuitenkin erota suomalaisesta. Ilman työskentelyä ulkomailla Kelan sairausvakuutus on voimassa sellaisenaan alle vuoden kestävillä matkoilla.
 

Selvitä oma vakuutusturva ja toimintaohjeet

Vakuutusehdot ja tapaturmatilanteiden toimintaohjeet muuttuvat säännöllisesti. Ennen vapaalaskureissua kannattaakin katsoa läpi oman vakuutuksen ehdot. Vaikka vakuutusehdot ovat monisivuisia, niin ne on nopeasti luettu.

Matkalla kannattaa pitää mielessä omaan vakuutukseen liittyvä toimintaohje, kohdemaan pelastuspalvelujen ja sairaaloiden tiedot sekä tarvittavat kortit. Vakuutuskorttien lisäksi on yleensä syytä olla mukana luottokortti, jolla saa maksut maksettua ensin ennen niiden saamista myöhemmin vakuutusyhtiöltä.

Foorumilinkki: 
http://www.relaa.com/keskustelu/index.php?topic=39120.0
Käyttäjän Relaa kuva

Relaa

Elämä ulkona - Relaa netissä
hvesalai
Käyttäjän hvesalai kuva

[quote author=lexa link=topic=39120.msg210260#msg210260 date=1353628782]
vaikeeksi menee. onko ainoa vaihtoehto siirtyä DAV:in tai ÖAV:in jäseneksi?Rahalla saa jo mopolla pääsee. Kuten tuossa yllä jo todettiin, esim. OP:lta vielä saa laajennetun matkavakuutuksen, joka kattaa offaritkin (ilmeisesti rajoitetusti), mutta hinta on todela suolainen. Yhden viikon hinnalla maksaa kaksi vuotta ÖAV jäsenyyttä.

Heitin jo aiemmin toisessa säikeessä ajatuksen, että suomeen pitäisi perustaa ÖAV:n alajaosto. Se olisi näillä näkymin helpoin tapa hoitaa vakuutukset kuntoon ja samalla kerätä yhteen suomalainen vapaalaskijaporukka.

matti

[quote author=luminen link=topic=39120.msg210262#msg210262 date=1353652349]
Meikäläisellä on vakuutukset Pohjolassa vai mikä OP se nykyään on, ja joka vuosi olen ottanut offarivakuutukset = laajennettu urheiluvakuutus. Viime talvena tuli lisälauseke, että korvaa jos offareilla on noudattanut tarvittavaa huolellisuutta eli tarkoittaa kuulemma käytännössä sitä, ettei sinne lähdetä jos lumivyöryvaroitus on luokkaa 4-5 ja olosuhteet muutenkin yleisesti riskaabelit.


Mulla sama juttu - keväällä laittelin viestiä Pohjolaan että tuo on  täysin päin mäntyä lausuttu yleistys, mutta että jotenkin asioita tarkentamalla vakuutusyhtiön ja vapaalaskijan intressit on taatusti sovitettavissa yhteen, eihän kai meistä nyt kukaan tietoisesti ja vakuutuksen toimivuutta testatakseen täysin päättömiä juttuja tee. Sain ystävällistä palautetta, josta jotenkin johduin (erehdyin????) ajattelemaan että joku  siellä miettiikin asiaa Smile Saapa nähdä.

Tietty tuo ÖAV:n tyyppinen systeemi voisi olla hyvä jos on joku  sitä puuhaamaan....

Miiq

[quote author=luminen link=topic=39120.msg210262#msg210262 date=1353652349]
Meikäläisellä on vakuutukset Pohjolassa vai mikä OP se nykyään on, ja joka vuosi olen ottanut offarivakuutukset = laajennettu urheiluvakuutus. Viime talvena tuli lisälauseke, että korvaa jos offareilla on noudattanut tarvittavaa huolellisuutta eli tarkoittaa kuulemma käytännössä sitä, ettei sinne lähdetä jos lumivyöryvaroitus on luokkaa 4-5 ja olosuhteet muutenkin yleisesti riskaabelit.Olin itse yhteydessä useampaan otteeseen nyt keväällä ja kesällä Pohjolaan, ja ainakin itse sain joka kerralla vastaukseksi kiertelyä ja kaartelua, kun yritin saada tarkennusta tuohon yleiseen suojeluohjeeseen.

Yritin erityisesti tentata tuosta viisiportaisesta riskiasteikosta. Kukaan ei suostunut ottamaan kantaa ja eikä varsinkaan antamaan kirjallista selvennystä, että milloin vakuutus korvaa ja milloin ei. Joka kerta vastaus oli, että asiat katsotaan tapauskohtaiseksi ja tämän vuoksi ei voida määrittää yleisesti mikä on se asteikon kohta jolloin vakuutus ei enää kata täysimääräisesti tai ollenkaan vahinkoja.

Mielestäni tuossa jää liikaa kysymysmerkkejä mahdollisen vahingon sattuessa.

Hyde

[quote author=luminen link=topic=39120.msg210262#msg210262 date=1353652349]
Viime talvena tuli lisälauseke, että korvaa jos offareilla on noudattanut tarvittavaa huolellisuutta eli tarkoittaa kuulemma käytännössä sitä, ettei sinne lähdetä jos lumivyöryvaroitus on luokkaa 4-5 ja olosuhteet muutenkin yleisesti riskaabelit.


Viime vuosien kehitys Keski-Euroopassa on kulkenut sitä latua että vastuita on ryhdytty oikeusteitse sälyttämään ulkoilijoille itselleen. Esimerkiksi onnettomuustilanteessa porukan kokenein voi joutua henkilökohtaiseen vastuuseen tai perikunta joutuu maksumiehiksi. Ilmeisesti vakuutusyhtiöille myös Suomessa on tullut vakuutusten kattavuudesta siinä määrin kyselyjä että on herätty tarkentamaan soppareita. Tuo pohjolan rajaama lumivyöryvaara 4-5 on linjassa Alppilan yleiseen käytäntöön. Esimerkiksi Davosissa toimivassa lumi- ja lumivyörytutkimuskeskuksessa  SLF:ssä vieraillessani kerrottiin että laitoksen tutkijat eivät työssään saa liikkua alueilla jossa on vyöryvaara on 4-5. Näin siis paimennettiin kokeneita ammattilaisia jotka työkseen tutkivat lumivyöryjä! Tavalliselle Resortti-Taunollekin on helppo iskostaa kaaliin ettei vakuutukset ole voimassa jos ruutulipun liehuessa ja majakan vilkkuessa lasket narun ali. Itse näkisin että tämä selkeyttää pelisääntöjä ja että linjauksella on myös ohjaava ja vyöryonnettomuuksia ehkäisevä vaikutus.

ÖAV vakuutusehdot selviää AWS Leafletista. Hyvä pelastusvakuutus vaikka juurikin Össeihin suuntaavalle, jos haluaa varmistaa kopterikyydin. Mutta kannattaa huomioida että ÖAV vakuutus kattaa rajoitetusti vain pelastuksen, välittömän hoidon ja kotiutuksen sekä vastuut. Mittavammat korvausvelvollisuudet, lääketieteellinen jälkihoito ja kuntoutus jää tämän ulkopuolelle ja on edelleen hoidettava muulla tavalla, esim. vastuu- ja tapaturmavakuutuksin.